Blagodati abdesta – spoljašnji i unutrašnji utjecaji
Blagodati abdesta – spoljašnji i unutrašnji utjecaji

Blagodati abdesta – spoljašnji i unutrašnji utjecaji

Abdest je ključ Dženneta, i to po onome što je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Ko od vas upotpuni abdest i po završenom abdestu kaže: „Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji rob i poslanik“ – bit će mu otvorena osmera vrata Dženneta da uđe na koja hoće.[1]

Abdest je svjetlost na dunjaluku i ahiretu. Na ovom svijetu abdest ostavlja trag u vidu svjetlosti na licima i smirenosti u srcima, čini čovjekov život oazom mira i izvorom čvrste vjere, a na budućem svijetu ta svjetlost će krasiti lica i noge vjernika. Ona će biti znak Poslaniku, s.a.v.s., na Sudnjem danu po kome će on prepoznati vjernike.

Neki su ashabi pitali Poslanika, s.a.v.s.,: „Kako ćeš Božiji Poslaniče prepoznati onog koji će doći poslije tebe iz tvog ummeta?“ On je odgovorio ovako: „Da li čovjek može prepoznati svog konja koji ima bijeli biljeg na čelu i bijele biljege na nogam kada se nađe među vranim konjima?“ Ashabi odgovoriše: „Naravno da može.“ A Poslanik, s.a.v.s., na to reče: „Tako će i vjernici kada budu dolazili do vrela (havd) imati svijetlo lice i noge kao trag abdesta.“[2]  

Allah, dž.š., pomaže ljudima da se putem abdesta čiste od grijeha, i time ih uzdiže na viši stupanj. Zahvaljujući abdestu oni će spremniji dočekati susret sa Allahom, dž.š., kao što je rekao Božiji Poslanik, s.a.v.s.,: „Hoćete li da vam kažem čime Allah briše grijehe i uzdiže?“ Rekli su: „Hoćemo Božiji Poslaniče.“ On reče: „Propisnim uzimanjem abdesta, mnogobrojnim koracima do džamije, iščekivanje namaza za namazom. To je vaša borba, to je vaša borba.“[3]

Božiji poslanik Muhammed, s.a.v.s., kazao je i: „Čistoća je pola vjere.“[4]

Eto tako islam vodi računa o pravilnom uzimanju abdesta i podstiče time unutrašnju i vanjsku čistoću muslimana. A najbolja potvrda da islam naglašeno istrajava na duhovnoj i tjelesnoj čistoći jesu slijedeće riječi Allahovog Vjerovjesnika, s.a.v.s.,:

Ko propisno uzme abdest, ode obaviti propisani namaz i obavi ga, bit će mu oprošteni grijesi.[5]

 

Izvor: dr. Madžida Amir, Abdest i alternativna medicina, (preveli: Al-Ali Adelita i Nihad Omanović), Bookline, Sarajevo, 2008, str. 13-14.[1] Bilježe: Ahmed, 3: 265; Muslim, 2:17; Ebu Davud, l: 169; Nesai, l: 195. Albani kaže da je ovaj hadis vjerodostojan, vidi: Sahih el-džami’ el-hadis, hadis br. 5803.

[2] Bilježe: Muslim, 2: 249; Nesai, l: 49; Ibn Madždže, 2: 4306.

[3] Bilježe: Muslim, u Poglavlju o čistoći, hadis br. 41; Tirmizi, 1: 51.

[4] Bilježi Muslim, hadis br. 2696.

[5] Bilježe Ahmed, a Albani u Sahih el-džami'u ocjenjuje da je ovaj hadis vjerodostojan; Muslim, 2: 232.