Body Parts – Dijelovi tijela
Body Parts – Dijelovi tijela

Body Parts – Dijelovi tijela

Naučimo imenovati dijelove našeg tijela. Naučimo i pravilnu upotrebu izraza this is (ovo je) i these are (ovo su).

Obratite pažnju na izgovor!

 

                   –  This is My Body – Ovo je moje tijelo.

Napomena: U engleskom jeziku, za razliku od našeg jezika, velikim slovima u naslovu se po pravilu pišu sve riječi od značaja u šta ne spadaju veznici, prijedlozi i članovi.

                        –    This is …              – Ovo je …

                              These are …       – Ovo su …

Napomena: Ukazujemo li na nešto što je jedno, tada upotrebljavamo prvi izraz – this is. Ukoliko se radi o dvije ili više jedinki tada upotrebljavamo drugi izraz – these are.

 

 

This is my head.

This is my hair.

This is my face.

These are my eyes.

These are my ears.

This is my mouth.

These are my teeth.

This is my nose.

This is my tongue.

These are my cheeks.

This is my chin.

This is my neck.

These are my shoulders.

This is my back.

This is my belly.

This is my butt.

These are my arms.

This is my elbow.

This is my hand.

These are my fingers.

These are my legs.

These are my knees.

These are my feet.

These are my toes.

 

 

Ovo je moja glava.

Ovo je moja kosa.

Ovo je moje lice.

Ovo su moje oči.

Ovo su moje uši.

Ovo su moja usta.

Ovo su moji zubi.

Ovo je moj nos.

Ovo je moj jezik.

Ovo su moji obrazi.

Ovo je moja brada.

Ovo je moj vrat.

Ovo su moja ramena.

Ovo su moja leđa.

Ovo je moj trbuh.

Ovo je moja zadnjica.

Ovo su moje ruke.

Ovo je moj lakat.

Ovo je moja šaka.

Ovo su moji prsti.

Ovo su moje noge.

Ovo su moja koljena.

Ovo su moja stopala.

Ovo su moji nožni prsti.

 

 

Napomene:

– This is my mouth. This is my back.

– Ovo su moja usta. Ovo su moja leđa. 

Ove rečenice smo preveli sa ovo su, iako se radi o imenici u jednini, jer je tako prirodno reći u našem jeziku.

–  Kako od imenice u jednini dobiti imenicu u množini? Najjednostavniji a ujedno i najčešći način je dodavanjem –s na imenicu u jednini. Na primjer, eye – oko, eyes – oči. Više o množini imenica možete pročitati i naučiti u našem odjelku Gramatika.