Božiji poslanik Idris, a.s
Božiji poslanik Idris, a.s

Božiji poslanik Idris, a.s

S perzijskog preveo Senad Ćelović

Nakon poslanika Adema i Šita, Allah odabra Idrisa, a.s., za poslanika i vjerovjesnika. Kao što su to činili svi poslanici, prije i poslije njega, i Idris, a.s., je neumorno upućivao svoj narod na činjenje dobra i odvraćao ih od zla.

O imenu ovog poslanika postoji više različitih mišljenja. Prema jednom predanju Idrisov, a.s., otac je odmah po rođenju, uočivši neobično svjetlo na čelu svoga sina, nadio mu ime Idris (onaj koji mnogo uči). Prema drugom mišljenju ime Idris je zapravo nadimak koji je ovaj poslanik stekao neumornim poučavanjem drugih. Treći, pak, temeljeći svoje mišljenje na svetoj knjizi Tevratu, tvrde da je ovaj poslanik imao više imena.

Povodom ove tematike poznati komentator Kur'ana Tabatabai kaže: „Njegovo ime je اخنوع, na grčkom jeziku Tarmis.“ Drugi, pak, tvrde da ime ovog poslanika na grčkom glasi Armins, na arapskom Hormus. U svetoj Božijoj knjizi Kur'anu, Allah, dž.š., naziva ga Idrisom.

Idris, a.s., jedan u nizu poslanika spomenutih u Kur'anu, opisan je kao istinoljubiva i strpljiva osoba. Učenjaci se slažu da je Idris, a.s., bio resul – vjerovjesnik te da je stoga primio Božiju Objavu, koju je potom prenio svom narodu. Kur'an nam ništa eksplicitno ne govori o religijskim odredbama i propisima za vrijeme Idrisa, a.s., dok o njegovom životu u historijskim predajama nema mnogo podataka.   

U knjizi Tarihul Hukema (Historija vladara), navedena su neka historijska predanja o Božijem poslaniku Idrisu, a.s. Ovom prilikom ćemo se osvrnuti na neka od njih kako bi stekli uvid u ličnost i život ovog Božijeg poslanika.

Začetnik mnogobrojnih znanosti

Idris, a.s., je često poučavao, pišući i govoreći o vjerskim principima i praktikovanju Božije upute. Ljude je pozivao u vjeru, objašnjavao im njezine mudrosti i propise, poticao ih na činjenje dobrih djela i predvodio ih u svim segmentima njihova života i rada. K tome, on je bio prvi pisac i astronom, a također i elokventan filozof.

Uzvišeni Gospodar ga je podučio tajnama svemira, toku njegova stvaranja i djelovanja. Podučio ga je i matematičkom računanju. U vrijeme poslanstva Idrisa, a.s., ljudi su se služili sa sedamdeset i dva jezika. Milošću Božijom Idris, a.s., je ovladao svim jezicima.

Idrisu, a.s., dato je veliko znanje iz raznih znanosti. Pored toga, Milostivi Bog ga je nadahnuo nekim praktičnim vještinama iz svakodnevnoga života koje su od velike koristi ljudima. Prije njega ljudi su oblačili razne krznene odjevne predmete. Idris, a.s., je bio i prvi tkalac i krojač preko kojega su ove vještine prenesene čitavom čovječanstvu.

Zaslugom ovog plemenitog poslanika utemeljena je i medicina. Božijim nadahnućem Idris, a.s., je u prirodi pronalazio i prepoznavao ljekovite biljke. Od njih je spravljao lijekove za razne bolesti, a čistu vunu je koristio kao gazu za zaustavljanje krvarenja i kao zavoj za zavijanje rana.

Idris, a.s., bijaše i prvi koji je razvio i koristio luk i strijele. Bio je i prvi vojskovođa koji je vodio organiziranu i ustrojenu vojsku, uključio konjicu u ratna dejstva i koji je potpuno porazio sve svoje neprijatelje.

Potomstvo

O poslaniku Idrisu, a.s., se prenosi da je imao mnogo djece. Međutim, samo troje od njih se imenom spominju u knjigama.

Jezik

Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je pet poslanika govorilo sirijskim jezikom, jezikom koji je po svojoj strukturi vrlo sličan arapskom i hebrejskom jeziku. Poslanici koji su govorili ovim jezikom su: Adem, Šit, Idris, Nuh i Ibrahim, a.s.

Često se ističe i sličnost ovog jezika s grčkim jezikom. Njime su se služili ljudi s područja današnje Sirije i okoline (Šama). Za ovaj drevni jezik se tvrdi da po starosti nadilazi grčki jezik.

Sirijski jezik je u islamskim znanostima poznat kao posrednik u prenosu starogrčkih nauka u islamski svijet.

Poslanstvo

Idris, a.s., je treći čovjek koji je, nakon Adema i Šita, a.s., odabran za Božijeg vjerovjesnika i poslanika. Izvori nam prenose da je on Šitov, a.s., direktni potomak u petome koljenu. Prenosi se i to da je Idris, a.s., rođen još za života Adema, a.s. Ova tvrdnja nije neprihvatljiva budući da se zna, što i Kur'an potvrđuje, da je život prvih generacija ljudi na Zemlji trajao mnogo duže od onih kasnijih. Stoga se zaključuje da je Idris, a.s., bio odgajan od strane obojice svojih djedova, Adema i Šita, a.s., koji su imali emanet vjerovjesništva i poslanstva prije njega. Idris, a.s., se razvijao pod njihovim duhovnim vodstvom, a vodstvo zajednice je najvjerovatnije preuzeo i u duhovnom i u svjetovnom pogledu tek nakon Šitove, a.s., smrti.

Rođenje i život

Po pitanju rođenja Idrisa, a.s., historičari dijele različita mišnjenja. Dok jedni smatraju da se rodio na području današnjeg Egipta, drugi tvrde da je Idris, a.s., rođen u Babilonu.Kad je odrastao u punoljetnog mladića, Bog ga je odabrao i učinio poslanikom.

Nakon što je Kabil ubio svoga brata Habila, prvobitna jedinstvena zajednica Ademovih, a.s., potomaka razdvojila se na dva dijela. Među Kabilovim potomstvom brzo su se počeli širiti grijesi i nemoral. Miješanje kasnijih, moralno čistih, generacija sa griješnim i nemoralnim Kabilovim potomcima rezultiralo je smanjenjem broja vjernika. Idris, a.s., je pozivao griješni narod vjerovanju u Jednog Boga, odvraćao ih od gnusnih djela i upućivao na dobro. Kada su nevjernički apetiti postali otvorenom prijetnjom, vjernici, predvođeni Idrisom, a.s., shvatili su da je vrijeme da se oružjem suprotstave prijetećem zlu, što su i učinili predvođeni vrhunskim vojskovođom.

Idris, a.s., je sa svojom vojskom napao neprijatelja na njihovoj teritoriji i potpuno ih porazio. Svi su oni položili oružje, a neki od njih su se dobrovoljno vratili u krilo islama, trajno napuštajući puteve grijeha i poroka. Ostali, koji su oholo i istrajno odbijali da pođu Pravim putem, bili su kažnjeni ropstvom.

Idris, a.s., je pozivao dobru, a odvraćao od zla. Poticao je ljude na činjenje dobrih djela,  ukazujući na koristi ovakvog djelovanja na ovom i budućem svijetu. Uveo je propis obavljanja molitve i davanja obavezne milostinje.

Jedno predanje

Prema jednom predanju, Idrisov, a.s., narod nije znao cijeniti svoga poslanika te su mu svojim ponašanjem zadavali dosta muke. To je bio razlog pa se Uzvišeni Gospodar obratio Idrisu, a.s., riječima: „Oni ne poštuju tebe, niti tvoje poslanstvo i negiraju Moje dokaze. Stoga ćeš biti udaljen od njih četrdeset godina, a oni će biti kažnjeni teškom kaznom.“

Nakon Idrisovog, a.s., nestanka zavlada nestašice hrane i glad. Takvo stanje trajalo je četrdeset godina, nakon čega se pojaviše Idrisovi, a.s., zastupnici koji se narodu obratiše riječima: „Idris je otišao, ali njegov Bog je među nama. Stoga, zapitajmo se šta je to Idris tražio od nas. Tražio je samo jedno – da ne činimo grijeh spram Gospodara svoga.“

Ljudi se pokajaše i udaljiše od grijeha, pa se Bog obrati Idrisu, a.s., riječima: „Ustani! Narod tvoj se pokajao i stiglo je vrijeme tvoga povratka.“

Nakon četrdeset godina kazne, Idris se vratio svome narodu i nastavio obavljati svoju vjerovjesničku dužnost.

Savjeti i mudre izreke

Kazivanje o Idrisu, a.s., završavamo s nekoliko savjeta i mudrih izreka koji se pripisuju ovom Božijem poslaniku:

  • S obzirom na veličinu Božije milosti prema nama, nikada Mu nećemo moći u potpunosti iskazati zahvalnost na darovanim blagodatima.

  • Osobu nezadovoljnu datim blagodatima ništa ne može učiniti zadovoljnom.

  • Nikada ne zavidite ljudima na njihovim imecima, jer zaista oni neće imati velike koristi od toga.

  • Iskreno želite, iskreno od svog Gospodara tražite i iskreno molitvu obavljajte.

  • Istinski život duše je u mudrosti.   

 

Izvor: http://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/story2-prophet-idris.html