Briga i tjelesne bolesti
Briga i tjelesne bolesti

Briga i tjelesne bolesti


U mnoštvu hadisa i predaja, islamski prvaci su poklonili veliku pažnju ovoj značajnoj činjenici i svojim sljedbenicima su ukazivali da strah, briga, zavist, zloba, tuga i ukratko, unutarnje brige i duhovna uzbuđenja, uzrokuju bolest tijela i uništavaju život.

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

Briga i uznemirenosti tope tijelo.[1]

Tuge i brige pola su starosti.[2]

Ovim se hoće reći da tuga, briga i uznemirenost snažnog čovjeka čine nemoćnim i u mladosti polustarim.

Vladar pravovjernih je, također, kazao:

Zavist uništava čovjeka, a zloba ga upropaštava.[3]

Onaj koga progone strahovi nema spokoja u životu.[4]

Tuga razdire tijelo.[5]

Vladar pravovjernih je, također, kazao:

Sumnjičavi je vječno bolestan.[6]

Odnosno, oni koji uvijek u svakoga gledaju sa sumnjom i nepovjerenjem, i koji u svemu vide teoriju zavjere neprestano su izloženi duševnoj patnji.

Iz svega navedenog slijedi zaključak da kompleksi, tuga, ojađenosti, strahovi, brige – u najkraćem, duhovni nemiri i unutarnja uzbuđenja, pored toga što uzrokuju mentalno rastrojstvo i rasijanost, ostvaruju svoje nepovoljne uticaje i na tijelo čovjeka, njegovu cjelokupnu tjelesnu građu izbacuju iz ravnoteže i ispravnog djelovanja i uzrok su mnoštva različitih bolesti.

 

 

Izvor:Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, nasljeđe i odgoj, svezak 2., Fondacija „Mulla Sadra“ u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 283-284.

[1] Gureru-l-hikem, str. 35.

[2] Nehdžu-l-belaga, str. 1143.

[3] Gureru-l-hikem, str. 6.

[4] Isto, str. 34.

[5] Isto, str. 23.

[6] Isto, str. 29.