Capitalization – Upotreba velikog slova
Capitalization – Upotreba velikog slova

Capitalization – Upotreba velikog slova

Upotreba velikog slova u engleskom jeziku ne podudara se uvijek sa upotrebom istog u našem jeziku. Stoga je nužno pojasniti njihovu upotrebu.

1. Rečenica uvijek počinje velikim slovom (kao i u našem pravopisu).

Your house is so beautiful and big.

Look out!” she screamed. “You almost ran into my child.”

2. Lična zamjenica „I“ (ja) se uvijek piše velikim slovom, bez obzira gdje se nalazila u rečenici. 

I bought the camera in Hong Kong but it’s Japanese.

Emir  and I went to the supermarket together.

 3. Kao što se to radi na mnogim jezicima, tako i na engleskom jeziku sve ono što se odnosi na Boga, od imenica i zamjenica, piše se velikim početnim slovom.

God

The Almighty

Pray to Him every day!

4. Velikim slovom se pišu vlastita imena bića i nazivi mjesta.

Amelia

Australia

Hyde Park      

the Middle East

Strane svijeta se pišu velikim slovom samo ako se misli na neki poseban region, u suprotnom se piše malim slovom.

We have had three relatives visit from the South.

Go south three blocks and then turn left.

5. Velikim slovom se pišu i nazivi planeta, zvijezda i prirodnih satelita.

Jupiter

Earth

Ganymede

Međutim, riječ sunce, mjesec i zemlja, neće se uvijek pisati velikim slovom, slično kao i u našem jeziku. Mjesec je zapravo prirodni satelit koji kruži oko neke planete. Neke planete imaju više ovakvih satelita. Ukoliko imenicu mjesec posmatramo kao zajedničku imenicu tad je pišemo malim slovom, u suprotnom upotreba velikog slova je obavezna.

The largest moon orbiting Jupiter is Ganymede.

The moon orbiting Earth is the Moon.

Sličan je slučaj i sa suncem, ali ukoliko mislimo na Sunce koje je u središtu našeg Solarnog sistema tada ovu imenicu pišemo velikim slovom.

Are all suns as hot as the Sun?

Ukoliko se na riječ „zemlja“ gleda kao na vlastito ime planete tada se piše velikim slovom, u suprotnom upotrebljava se malo slovo.

An asteroid the size of a tour bus streaked harmlessly past Earth.

Shale gas is extracted from beneath the surface of the earth.

6. Titule se takođe pišu velikim početnim slovom.

Mr Smith

Mrs Brown     

Ms Johnson

Dr Jacobs

Major Fingleton

the Director General

7. Dani u sedmici, mjeseci u godini kao i nazivi blagdana se pišu velikim početnim slovom.

Tuesday

Friday

June

December

Ramadan                                           

Christmas

8. Nacionalnosti i regije, jezici, religije i etničke grupe, sve to se piše velikim početnim slovom.

a Swiss watch

the Scandinavian countries

We speak English and Chinese.

Judaism, Christianity and Islam                    

a Muslim practice

the Aboriginal people 

9. Naslovi knjiga, naslovi članaka u novinama ili časopisima, naslovi pjesama i slično, takođe se pišu velikim početnim slovom. Zapravo svaka bitna riječ u ovim naslovima se piše velikim slovom. Veznici, članovi i prijedlozi se ne smatraju bitnim riječima i obično se pišu malim slovom. Međutim, prisutna je praksa da se u naslovu svaka riječ od četri slova i više piše velikim slovom. Članovi, veznici i prijedlozi se pišu velikim slovom ukoliko se nađu na početku ili na kraju naslova.

Why It’s Never Too Late to Learn Grammar

War and Peace

The Lord of the Rings

The Day After Tomorrow

On the Other Side of the River

Come On