Čemu služi prijatelj?
Čemu služi prijatelj?

Čemu služi prijatelj?

Prijatelj služi
da prijateljstvo svoje dokaže:

da te voli,
da ti vjeruje,
da ne laže,
da ti pomaže.

Ako si tužan da te tješi,
da svaki problem s tobom
zajedno riješi.
Da ti posudi omiljenu kapu,
uključi i tebe u novu klapu.

Podragati njegovu macu
da ti dozvoli.

Da pričuva umjesto tebe
tvoga malog bracu.

Da s tobom sladoled podijeli
i da se k tebi, ako treba,
zauvijek preseli.

Vera Zemunić