Čemu služim ja?
Čemu služim ja?

Čemu služim ja?

Čemu služim ja?

Mislim, to se zna:

 

U osam doručak u krevet,

na travi s loptom oko devet,

 

u deset i po – džem od šljiva,

do dvanaest se od mame skrivam,

 

u jedan ručak, zatim drijemam,

do dva za igru volje nemam,

 

u dva pod mostom i na trgu

već čekam Tanju ili Grgu,

 

u tri ću biti moreplovac,

u četiri poštar ili lovac,

 

u pola pet je trbuh prazan,

na kruhu maslac je namazan,

 

u pet u kino: Pajo Patak,

pa opet igra, dan je kratak,

 

u sedam slutim neki nemir,

očekuje me let u svemir.

 

Za stol ću oko osam sjesti

i jesti, jesti, jesti, jesti,

 

a oko devet u svoj krevet.

 

I tako redom sve do petka,

pa zatim opet od početka.

 

Zvonimir Golob