Činioci ljubavi
Činioci ljubavi

Činioci ljubavi

Ljubav je relacija između onoga koji voli i voljenoga. Kada spoznamo voljenoga, uvidjevši njegovo savršenstvo, pronalazimo i ljubav prema njemu.

Prema tome, jedan od glavnih činilaca i neophodan uvjet za nastanak ljubavi jeste spoznaja. Ljubav čovjeka prema savršenstvu ima korijen u samospoznaji.
Svaki čovjek je istovremeno svjestan svoga postojanja i svoje nedostatnosti. Ta svijest je jedan od stepena savršenstva.

U suštini, čovjek voli samoga sebe, jer sebe vidi kao onoga koji posjeduje stepen savršenstva.
On je svjestan svoje lične nedostatnosti (koja mu je odbojna), pa voli i savršenstva koja ga očekuju. ljubav prema sebi čovjeka potiče na kretanje prema savršenstvu i na oslobađanje od nedostatnosti.

Čovjek prema stvarima gaji ljubav stoga što u njima pronalazi savršenstvo I stizanje do njih vidi u oslobađanju od svoga nedostatka. Svaka sposobnost čovjeka, u skladu sa svojim obilježjima, naklonjena je nečemu.
Ljubav prema hrani, braku, položaju, imetku, kao i svaka druga ljubav, postoji zarad otklanjanja čovjekovih nedostataka. Usmjeravanje pažnje na činilac spoznaje ukazat će nam na drugi temeljni činilac ljubavi.

Naime, spoznaja savršenstva je činilac ljubavi pa je, prema tome, savršenstvo koje postoji u voljenom drugi činilac nastanka ljubavi.
Oba ova činioca, i spoznaja o savršenstvu voljenog i savršenstvo koje postoji u njemu, što god na višoj razini budu, to će i ljubav biti jača.

Ova dva činioca postoje i u ljubavi nesavršenog bića prema savršenstvu i u ljubavi savršenog bića prema savršenstvu.
To znači da čovjek, znajući za savršenstvo u voljenom, u sebi nalazi ljubav prema njemu, kao što i Bog, znajući za savršenstvo Svojih robova, ima ljubav prema njima.

Postoji i treći činilac ljubavi, a on je svojstven ljubavi nesavršenih bića prema savršenstvu.
Taj činilac je svijest o potrebitosti i zavisnosti.
Čovjek ne posjeduje savršenstvo i taj nedostatak ga čini nezadovoljnim, zbog čega i ima želju da ga ukloni, a ta želja mu otvara put ka pronalasku ljubavi prema savršenstvu.

Izvor: “Temelji Islamske etike”, s perzijskog preveo Ertan Basarik, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2016.