Cipelice nepadice
Cipelice nepadice

Cipelice nepadice

Obućaru,

daj napravi cipelice,

cipelice poskočice,

cipelice trkačice,

cipelice nepadice.

Da potrčim niz ulice.

Da potrčim do šumice,

do travice,

do rječice,

do beskrajne livadice.

Da potrčim sve do cvijeća,

da potrčim

do proljeća.

 

Kasim Deraković