Čistoća je dio vjerovanja
Čistoća je dio vjerovanja

Čistoća je dio vjerovanja

Draga djeco, vodite brigu o čistoći! Kako vodite računa o sebi i prostoru u kojem živite tako povedite računa i o svojoj okolini. Planeta Zemlja je naš dom i mi smo dužni da je čuvamo. Čuvajmo bašte, parkove i ulice tako što ćemo otpatke bacati tamo gdje i pripadaju – u kantu za smeće. Pogledajte ovaj kratki crtić koji je pred vama i uzmite pouku, a zatim je podjelite sa svojim drugarima!