Conditional Clauses (Pogodbene rečenice)
Conditional Clauses (Pogodbene rečenice)

Conditional Clauses (Pogodbene rečenice)

Četri su tipa pogodbenih rečenica: nulti, prvi, drugi i treći. Njima se izražava pogodba (uslov) koja se tiče prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Ovakve rečenice se nazivaju i if-rečenicama budući da često (ali ne i uvijek) sadrže pogodbenu riječ if.

Sve pogodbene rečenice su složene rečenice, sastavljene od glavne (main clause) i zavisne rečenice (if-clause). Zavisna rečenica je ona koja počinje sa if. Pogodbena rečenica najčešće počinje zavisnom rečenicom, ali je u upotrebi i obrnuta situacija, prvo glavna pa onda zavisna rečenica. 

Zero  Conditional – Nulti kondicional

Odnos između zavisne (if-clause) i glavne rečenice (main clause) u ovom tipu pogodbenih rečenica je poput odnosa uzroka i posljedice. Nešto se dešava zbog nečega. Ovim tipom rečenica  često se iskazuju neke zakonitosti, ali i neke svakodnevne situacije u kojima se ne dovodi u pitanje ispunjenje uslova.

Kod ovog tipa rečenica if se najčešće prevodi sa ako, a u obje rečenice se upotrebljava prosto sadašnje vrijeme (The Present Simple Tense).

Primjeri:

Oil floats if you pour it on water.

Ulja pluta ako ga staviš u vodu.

If you heat water to 100 degrees, it boils.

Ako vodu zagriješ na 100 stepeni, ona ključa.

If he says “yes”, he means “yes”.

Ako on kaže „da“, on misli „da“.

First Conditional – Prvi kondicional

Ovim tipom rečenica se kazuje da ono o čemu se govori u glavnoj rečenici (main clause) je ostvarivo ako se ispuni određeni uvjet iskazan zavisnom rečenicom (if-clause).

U glavnoj rečenici (main clause) se upotrebljava buduće vrijeme (will + infinitive), a u zavisnoj rečenici (if-clause) prosto sadašnje vrijeme. I kod ovog tipa rečenica if se najčešće prevodi sa ako.

Primjeri:

If you help me, I will finish by six o'clock.

Ako mi pomogneš, završit ću do šest sati.

I will go for a walk if the rain stops.

Otići ću u šetnju ako kiša prestane.

If he has money, he will buy a house.

Ako ima novca, kupit će kuću.

Second Conditional – Drugi kondicional

Ovaj tip rečenica se koristi za govor o situacijama koje se tiču sadašnjosti ili budućnosti, a koje su nerealne (neistinite ili nemoguće). One izražavaju više stav govornika prema nekoj situaciji.

If se u ovim rečenicama prevodi sa da. U glavnoj rečenici (main clause) upotrebljava se konstrukcija would (should/could/might) + infinitive, a u zavisnoj rečenici  (if-clause) prosto prošlo vrijeme (The Past Simple Tense).

Kod ovog tipa rečenica treba još napomenuti da glagol be u prostom prošlom vremenu uvijek dolazi na oblik were, bez obzira o kom se licu radi.

Primjer:

If I were you, I would drive more carefully in the rain.

Da sam ja na tvom mjestu, vozila bih pažljivije po kiši.

If dogs had wings, they would be able to fly.

Da psi imaju krila mogli bi letjeti.

I would buy a new car if I had the money.

Kupio bih novi auto da imam novca.

Third Conditional – Treći kondicional

Ovaj tip rečenica tiče se u potpunosti prošlosti. Pogodba je apsolutno neostvariva budući da se radnja već odigrala. Ovim rečenicama više izražavamao žaljenje zbog nečeg neostvarenog ili neku vrstu kritike ili primjedbe na nešto što se odigralo u prošlosti.

U glavnoj rečenici (main clause) upotrebljava se konstrukcija would (should/could/might) + have + past participle (III kolona nepravilnih glagola ili pravilan glagol + ed), a u zavisnoj rečenici  (if-clause) pluskvamperfekt (The Past Perfect Tense). If se i u ovim rečenicama prevodi sa da.

Primjer:

If you hadn't told me about it, I might never have gone to see it.

Da mi nisi ništa rekla o tome, ja možda nikad ne bih otišao da to vidim.

If I had asked, they would have told me.

Da sam pitao oni bi mi rekli.

You would have seen him if you had been there.

Vidjeli biste ga da ste bili tamo.

Ukratko, upotreba glagolskih vremena u kondicionalnim rečenicama izgleda ovako:

Type

If-clause

Main clause

Zero

The Present Simple Tense

The Present Simple Tense

First

The Present Simple Tense

The Future Tense (will + infinitive)

Second

The Past Simple Tense

would (should/could/might) + infinitive

Third

The Past Perfect Tense

would (should/could/might) + have + past participle

 

Praktične i korisne vježbe za Conditional Clauses možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/conditional-verbs-exercises.html