Čovjek iz Šama
Čovjek iz Šama

Čovjek iz Šama

Za vrijeme vladavine Umavijanske dinastije u Šamu, Ebu Sufjanova obitelj je bila veliki neprijatelj Poslanikove, s.a.v.a., čestite porodice i djece imama Alija, mir neka je s njim, te su, također, primorali narod Šama da se suprotstave i budu neprijatelji imamima.

Neki od stanovnika Šama su povjerovali u laži i klevete Umavijanske dinastije i tako gajili neprijateljstvo prema porodici Poslanika, s.a.v.a. Jednoga dana čovjek iz Šama, sa namjerom da obavi hadž na svom putu, dođe u Medinu i uđe u džamiju Poslanika, s.a.v.a. Uočio je jednu skupinu muslimana u kutu mesdžida kako sjede okupljeni oko jednog čovjeka. Šamljanin se raspitivao za ime tog čovjeka. Jedan od muslimana mu reče: “On je Husejn, sin Ali ibn Ebi Taliba.“ Šamljanin koji je zbog laži Umavijanske dinastije posijao mržnju u svoje srce prema potomcima imama Alija, mir neka je s njim, približi se imamu Husejnu i poče ga vrijeđati. Husejn, mir neka je s njim, je sve vrijeme, dok ga je čovjek iz Šama vrijeđao, spuštao svoj pogled i ništa nije progovarao. Kada ga je čovjek iz Šama prestao vijeđati, imam Husejn je začuđujuće reagovao – milosrdno i srdačno ga pogleda rekavši: “Ti nisi iz ovog grada. Odakle dolaziš?“ Čovjek reče: “Iz Šama.“

Imam se nasmiješi, pa reče: “Znao sam, i znam zašto se tako ponašaš. Ti si u ovom gradu stranac, pa, ako hoćeš, dođi u moju kuću da se tamo odmoriš.“ Šamljanin, koji je očekivao žustar napad i ljutnju, začudi se imamovim ponašanjem. Imam doda i sljedeće: “Ako još nešto trebaš, samo reci i ja ću ti to odmah obezbijediti.“

 Čovjek se ušuti, jer nije očekivao da će se suočiti sa takvom ljubaznošću i plemenitošću. Neželjeno sjede na zemlju i drhtavim glasom reče: “Kamo sreće da se zemlja otvorila i da sam u nju propao, tako se nikada ne bih  nehotično i iz neznanja ovako nekulturno ponašao.“ Naposljetku, strpljivost i ljubaznost imama Husejna, mir neka je s njim, je velikog dušmana časne porodice učinila njihovim ljubiteljem i vratila na pravi put.

 

 

Sa prezijskog preveo: Senad Ćelović

Izvor: Tv Sahar, Sijavesh Taliban, Poučne priče