ČUDO ZEM-ZEM VODE – Dr. Knut Pfeiffer
ČUDO ZEM-ZEM VODE – Dr. Knut Pfeiffer

ČUDO ZEM-ZEM VODE – Dr. Knut Pfeiffer


Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

Najbolja voda na Zemlji je Zem-zem voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek od bolesti.

(Taberani u svojoj knjizi Kebir, a Albani je rekao da je hadis vjerodostojan, vidjeti: Sahihu Džami'a, br. 3322, Albani)

Zem-zem voda je za ono za što se pije.

(Ahmed, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami'a, br. 5502, Albani)