Čuvaj se lijenosti!
Čuvaj se lijenosti!

Čuvaj se lijenosti!


Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao: Prepreka uspjehu je lijenost.

Imam Sadik, mir neka je na njega, obraćajući se jednom svom djetetu je rekao: Čuvaj se lijenosti i mrzovolje, jer te osobine sprječavaju postizanje koristi i ovog i onog svijeta.

/Mjera mudrosti/