Čuvaj se odugovlačenja
Čuvaj se odugovlačenja

Čuvaj se odugovlačenja

O ljudi, osvanuli ste pa vam se vrijeme do određenog roka skratilo, a mogućnost za djelo vaše smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehennem vam se još više približio.

Ljudi, vi imate samo jednu dušu kojoj, ako se spasi od kazne Allahove, neće škoditi propast duša drugih, a ako propadne, neće joj ništa koristiti to što su se druge spasile. Zato, čuvajte se odugovlačenja u dobrim djelima jer je ono upropastilo mnoge od vas. Vi ne znate kada ćete otputovati, niti znate na šta idete. Allah se smilovao svakom onom koji radi za onaj svijet prije nego što potroši svu opskrbu koju mu je dao!

Ljudi, Allah, dž.š., vam je zaista razastrao praznu stranicu i nad svakim od vas postavio je dva časna meleka, s desne i s lijeve strane po jednog, kojima diktira; kome hoće daje malo, a kome hoće daje u izobilju. Ta knjiga ni mali ni veliki grijeh ne propušta, sve brižljivo bilježi. U njoj će ljudi naći sve šta su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.

Čovječe, čuvaj se samozavaravanja jer ti još nisi siguran da si se spasio od Allahove kazne; pred tobom su najveći strah i strašni događaj. U mezaru ćeš staviti sebi pod glavu ono što si sam sebi pripremio. Ako bude bilo dobro, i bit će dobro, a ako bude bilo zlo, i bit će zlo. Zato radi i ne odgađaj ono što je dobro! Pripremaj se dok ima vremena! Čuvaj se odugovlačenja u tome. Ti ćeš sigurno biti pitan pa pripremi što prije prave odgovore!

 

Izvor: Hasan el-Basri, Čujem šum, prijatelja ne vidim, s arapskog preveo: Mehmedalija Hadžić, IZ Zagreb, Zagreb, 1989, str. 103-104.