Da je meni sunce biti
Da je meni sunce biti

Da je meni sunce biti

Da je meni sunce biti,

cijeli svijet bih obasjao.

Sunce da je meni biti

svih bih žarom ogrijao.

 

Da je meni sunce biti,

nigdje ne bi bilo zime.

Sunce da je meni biti

grijao bih i Eskime.

 

Da je meni sunce biti

plovio bih iznad mora.

Sunce da je meni biti,

jutru ja bih bio zora.

 

Da je meni sunce biti

svjetlo ja bih svima bio.

Sunce da je meni biti,

led bih mržnje otopio.

 

Kuzman Landeka