Da li je vaše dijete agresivno?
Da li je vaše dijete agresivno?

Da li je vaše dijete agresivno?


Mnoga istraživanja su pokazala da se agresivno ponašanje uči već od prvih dana života djeteta. Roditelji su bitan faktor u sprječavanju da njihovo dijete usvoji ovakvo ponašanje koje može imati niz negativnih posljedica kako za samo dijete, tako i za njegovu okolinu.

Kako roditelji mogu pomoći svome djetetu?

1. Okružiti dijete ljubavlju

Svako dijete ima nezasitu potrebu da je voljeno, da mu se posvećuje pažnja i to, prije svega, od strane svojih roditelja. Dijete na taj  način osjeća sigurnost i zaštitu, te tako razvija povjerenje spram svojih roditelja i okoline. Ukoliko se ne uspostavi čvrsta veza roditelj – dijete, postoji velika opasnost da se kod djeteta jave agresivne crte u ponašanju. Bitno je naglasiti da i sami roditelji moraju voditi računa o načinu svog ponašanja i reagovanja, jer kod djece je vrlo prisutno učenje po modelu.

2. Imati dijete pod nadzorom

Dijete bez adekvatnog nadzora roditelja može primiti negativne utjecaje iz svog okruženja. Neka istraživanja pokazuju da djeca koja su bila bez nadzora roditelja, češće imaju probleme u svome ponašanju.

Vrlo bitno je da roditelji u svakom trenutku znaju gdje im je dijete i sa kim se druži. Ne kaže se bez razloga – s kim si, takav si.

Podstičite vaše dijete da se uključi u razne vanškolske aktivnosti kako bi se na taj način oslobodilo viška energije.

Nastojte vaše dijete uputiti kako se treba ponašati prema osobama sa kojima dolazi u komunikaciju.

3. Primjer je najbolji učitelj

Djeca puno uče kroz primjere. Prema tome kako se roditelj ponaša, dijete će nastojati da bude slika i prilika tog ponašanja. Nastojte svaku problematičnu situaciju rješavati zajedno sa svojim djetetom kroz razgovor. Sagledajte problem i pokušajte ga  na miran način riještiti zajedničkim snagama. Na taj način dajte svome djetetu do znanja da zdrava komunikacija bolje rješava probleme nego li agresivno ponašanje.

4. Nasilje kroz medije

Često gledanje nasilja na televiziji, igranje igrica sa nasilnim sadržajem, često je uzrok nasilnog, odnosno agresivnog ponašanja kod djece. I ovdje je bitna uloga roditelja. Povedite računa o tome šta vam dijete gleda na televiziji, koje filmove i koje video igrice igra. Vi preventivno morate preduzeti nekoliko mjera:

–  ograničite gledanje televizije

–  pazite na to šta vaše dijete gleda

–  razgovarajte sa svojim djetetom o nasilju koje vidi na televiziji; pomozite mu da razumije posljedice nasilnog ponašanja

–  kroz komunikaciju sa djetetom prokomentarišite načine na koji se mogu riješiti problemi.

Kao zaključak možemo reći da se svaki problem na koji naiđete može riješiti komunikacijom. Nema potrebe pribjegavati grubostima da bi se došlo do rješenja problema.

 

Izvor: Kevser, list za djecu, god. IX, br. 97, NID Novi Kevser d.o.o., Sarajevo, 2004, str. 28.