Da-nas-Bog-sačuva
Da-nas-Bog-sačuva

Da-nas-Bog-sačuva

Tamerlan reče hodži:

– Hodža, ti znaš da je svaki vladar iz porodice Abasovića imao neki nadimak. Jednog su zvali Bogu-vjerni, drugog Bogu-predani itd. Šta misliš kakav bih ja nadimak dobio da sam bio među njima?

A hodža bez predomišljanja odgovori:

– O, srećni vladaru, siguran sam da bi tebe zvali Da-nas-Bog-sačuva!

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953., str. 68.