Darežljivost
Darežljivost

Darežljivost

Sve objavljene vjere preporučuju darežljivost, a osuđuju tvrdičluk i škrtost. Islam to posebno naglašava.

U islamu su određena davanja učinjena obaveznim za svakog njegovog pripadnika, dok su druga obavezna samo za imućnije.

Sva su ta davanja, u biti, daražljivost, koja potiče vjernika da dijeli i pomaže svoju braću i bližnje, u skladu sa svojim mogućnostima.

Allah, dž.š., kaže:

Nećete postići nagradu dok ne žrtvujete od onoga što vam je najdraže, a bilo šta žrtvovali, Allah to sigurno zna. (Ali Imran, 92)

Muhammed, a.s., kaže:

Darežljiv čovjek je blizak Allahu, dž.š., blizak narodu i blizak Džennetu, a daleko od Džehennema. Škrtac je daleko od Allaha, dž.š., daleko od naroda i daleko od Dženneta, a blizak Džehennemu.

Sadaka poništava male grijehe, kao što voda poništava vatru.

Nije pravi vjernik ko zanoći sit, a zna da mu je komšija zanoćio gladan.

 

Izvor: Bilal Hasanović, Ilmud-din, udžbenik za vjeronauku odraslih, I izdanje, Starješinstvo Islamske zajednice BiH, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1987, str. 141-142.