Derviš koji je htio postati evlija
Derviš koji je htio postati evlija

Derviš koji je htio postati evlija

Neki derviš odluči postati evlija, pa s tim nijetom poče postiti svaki dan. Za iftar nije htio jesti ništa drugo osim ječmenog hljeba i ječmene kaše. 

Desi se jednom da se ovaj derviš nađe u gostima kod jednog pobožnog age. Aga, prema običaju,  htjede ugostiti derviša što je bolje mogao, ali mu ovaj reče da je postač te da za iftar jede samo ječmeni hljeb i ječmenu kašu. U to doba ječam se mogao naći samo u sirotinjskim kućama, pa aga uposli služinčad da se razlete po takvim kućama i nađu ječma, a da zauzvrat daju mnogo bolju hranu. Oni to i učiniše.

Kad je prošao iftar, aga sjede sa dervišom da malo progovori. Kaže aga:

„Znači, postiš svaki dan, a iftariš se samo ječmenim hljebom i ječmenom kašom. Koliko ima kako to činiš?“

„ Ima nekoliko godina“, odgovori derviš.

„Pa, jesi li šta osjetio (od evlijaluka), kakav znak vidio?“, upita aga.

„Nisam ništa“, odgovori derviš.

Na to će aga: „Hodi, sjedi na moje mjesto!“

Derviš to učini, kad gle čuda. Pred očima mu se ukaza Haremi-šerif, Kaba… Derviš osta zapanjen. Kad dođe sebi od čuda kojeg je vidio, zapita agu kako je to dostigao, kojim putem je došao do te deredže.

Na to će aga:

„Pitaš me kako ovo postigoh. Pa, spravljajući ovako ječmene kaše ljudima kao što si ti.“

 

(Zapisano prema pripovijedanju rahmetli hadži Halida efendije Varatanovića.)