Dijete i akrep
Dijete i akrep

Dijete i akrep

Jednom  se neko dijete zabavljalo loveći skakavce. Ugleda akrepa i pomisli da je skakavac pa pruži ruku da ga uzme, ali je povuče.

Tada mu akrep reče:

„Kamo sreće da si me uzeo u ruku. To bi te, sigurno, odvratilo od hvatanja skakavaca.“

Pouka: Čovjekov put se sastoji u odabiru između dobra i zla.

 

Izvor: Dr. Š. Sikirić, M. Pašić i M. Handžić, Gramatika arapskog jezika – čitanka, II dio, Vakufska direkcija u Sarajevu, Sarajevo, 1936, trinaesta priča, str. 6.

Prevod: A. Kadrija