Dječiji smijeh
Dječiji smijeh

Dječiji smijeh

Na zidu slika,

na slici rijeka,

kraj rijeke šuma,

nigdje čovjeka.

 

Dat ću i sliku,

i šumu, i rijeku,

samo da ruku

pružim čovjeku.

 

U knjizi pjesma,

u pjesmi dva cvijeta,

u cvijetu rosa,

nigdje djeteta.

 

Dat ću i pjesmu,

i oba cvijeta,

samo da čujem

smijeh djeteta.

Ismet Bekrić