Dobro dijete
Dobro dijete

Dobro dijete

Svako dobro dijete sluša

ono što mu majka kaže,

a majka ga ne navraća

ni da krade ni da laže.

 

Majka želi da joj dijete

samo što je dobro radi,

i da u svom malom srcu

ljubav prema vjeri gradi.

 

Zato, djeco, poslušajte

ono što vam majke vele,

jer vam one ponajviše

u životu dobra žele.

 

A. Mujić