Dobro djelo
Dobro djelo

Dobro djelo


Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, biće samo prema zasluzi kažnjen, i neće im se učiniti nepravda. (Kur'an, VI:160.)