Dobro se dobrim vraća
Dobro se dobrim vraća

Dobro se dobrim vraća


Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!  (Kur'an, LV:60)