Dobročinstvo prema sestrama i braći
Dobročinstvo prema sestrama i braći

Dobročinstvo prema sestrama i braći

U pogledu rodbinskih veza posebna pažnja obraća se na bratsko srodstvo.

Imam Sedžad, mir neka je s njim, kaže: “Pravo tvoga brata kod tebe jeste da znaš da je on tvoja ruka podrške, tvoja čast i snaga, pa ne koristi ga kao sredstvo za nepokornost Bogu niti ga upotrebljavaj kao pomoć u činjenju nasilja Božijim stvorenjima.

Ne propusti da mu pomogneš protiv njegovog neprijatelja i da mu želiš dobro.210
208 Sevābu-l-a‘māl , str. 287. 209 El-Kāfi, vol. 5, str. 507. 210 El-Fekīh, vol. 2, str. 621.65
U predajama se kaže:“Onaj ko ukazuje poštovanje svome bratu, zaista je ukazao poštovanje Bogu, a šta mislite kakva nagrada čeka onoga ko ukazuje poštovanje Bogu?”

Kad je Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., navršio sedam godina, pitao je svoju majku po mlijeku Halimu: “Majko, gdje su moja braća?” Ona mu reče: “Sine, izveli su na ispašu ovce koje nam je Bog tvojim bereketom darovao.” Poslanik, s.a.v.a., kaza: “O majko, nisi se prema meni ponijela pravedno!” “Zašto, dijete moje?”, Upita ona, a on joj kaza:
“Ja sam u hladu, a moja braća su na suncu i jakoj vrućini.”212

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 64-65