Dobru se nadaš
Dobru se nadaš

Dobru se nadaš

Dobru se nadaš, a loše djelo sniješ.

Ta, zlo će da te stigne ako o zlu mniješ.

lstina da Bog jeste plemenit i milostiv,

ali pšenicu nećeš žnjeti ako ječam siješ. 

(Mevlana, Divani-Šems)