Domovina
Domovina

Domovina

Domovina se voli

čašom toplog mlijeka,

ljubavlju za čovjeka.

Domovina se voli

pjesmom kiše,

cvijećem koje miriše.

Domovina se voli

oblakom, suncem, pticom….

Domovina se voli

i peticom.

 

A. Dedić