Dosta je što magarac nosi mene
Dosta je što magarac nosi mene

Dosta je što magarac nosi mene

Kupi hodža na pazaru povrća pa ga stavi u bisage, a bisage stavi sebi na rame, uzjaha na magarca i tako ode. U putu ga neko zapita:

– O čovječe, zašto ne staviš bisage na magarca pa da jašeš bez muke?

Hodža odgovori:

– Dragi moj, treba imati dušu. Zar nije dosta što ova jadna životinja nosi mene, nego treba još i da objesim na nju bisage!

 

 

 

 

 

 

Bilješke:

Sa turskim osvajanjima na ovim prostorima, kao i austro-ugarskim, došle su i nove riječi, koje su se dugogodišnjom upotrebom udomaćile i tako postale nezamjenljive.

Iz priča o Nasrudin hodži imamo par primjera:

– bisage (riječ latinskog porijekla) – dvostruka torba,

– pazar (riječ perzijskog porijekla) – trgovina, sajam.

 

Izvor: Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Svjetlost, Sarajevo, 1953., str. 54.)