Dova djece male
Dova djece male

Dova djece male

Bogu dragom molbe dajem,
i dovi se ja predajem.

Primi moje molbe, Bože,
Ti si Onaj što sve može.

Tebe zovem kad ja spim,
i prizivam kad ja snim.

Tebi misli svoje šaljem,
Tebi srce ja predajem.

Nauči me da Te molim,
i sve ljude da zavolim

Sačuvaj me od svih zala,
za sve dobro Tebi hvala.

Hvala što me uči mati,
da Te, Bože, mogu zvati.

Za hljeb, hvala što nam pruži,
može l’, čovjek da se oduži?

I san miran koji teče,
Ti nam pružaš svako veče.

Tebi, Bože, nek’ je hvala,
blagodare djeca mala.

Počuj molbe naše glas,
Bože mili, Ti si spas!

M. S.