Dova za oca i majku
Dova za oca i majku

Dova za oca i majku

Dova je vrhunac izražavanja vlastitih tajni i želja Bogu i pokazatelj unutrašnjih osjećaja i zahtjeva u obliku riječi, a dova djeteta za roditelje je pokazatelj ljubavi i živog sjećanja na njih u srcu djeteta, kao i odanosti djeteta roditeljima dok su živi i nakon njihove smrti,
kao što je Bog o tome rekao: I reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!”

Dova za roditelje, pored dove za sebe i za druge, predstavlja lijep moral velikana i poslanika. U Kur’anu možemo pročitati sljedeće riječi Nuha, a.s: Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 105.