Druga livada
Druga livada

Druga livada

– Vidim drugu livadu, mama!
Ona je mnogo, mnogo veća
od ove koja ima cvijeća.
Ona je plava, plava, plava…
Ona nije dolje, mama,
ona je nama iznad glava.
Šteta što livada što se plavi
nema cvjetova u plavoj travi!

– Pričekaj, dijete, dok sunce ode
da traži negdje za sutra dan,
dok ptice nađu za noć stan
i dok se skupi dosta mraka,
na toj će livadi da procvjeta
na hiljade maslačaka.

 

GRIGOR VITEZ