Društveno jedinstvo, plod slijeđenja vođe islamskog društva
Društveno jedinstvo, plod slijeđenja vođe islamskog društva

Društveno jedinstvo, plod slijeđenja vođe islamskog društva

Poslanici i duhovni predvodnici su jedinstvo ljudske zajednice i izbjegavanje sukoba, grijeha i zaprljanosti proglasili kao najveće ciljeve svog pokreta i svoje misije.

Čestiti ljudi, također, dobro znaju da neslaganje, razdijeljenost, podvajanje i međusobno sukobljavanje različitih skupina uništavaju moć i mogućnosti društva i onemogućuju razvoj i napredak.

Isto tako, časni Kur’an sve ljude usmjerava prema ovoj istini, a to je da potpuno pokoravanje Bogu donosi ljudskoj zajednici trajno jedinstvo i vječnu sreću, a ono što ljude u vrijeme beznađa i nemoći čini punim nade i postojanim te što im donosi uspjeh i sreću jeste potpuna pokornost Poslaniku, s.a.v.a., i islamskim predvodnicima, kao što se kaže u Kur’anu:
“I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali.”

Treba znati da je važno slijediti islamske predvodnike zbog toga što oni ne traže moć i što ne iskorištavaju podršku ljudi da bi zadovoljili vlastite materijalne interese, već imaju obavezu da predvode ljude na putu prema Uzvišenom Bogu i zalažu se za izvršavanje Božijih naredbi u društvu.
Upravo zbog toga oni predstavljaju jasan primjer “Božijeg užeta”, a plod toga je jedinstvo sa ostalom braćom po vjeri i spas od svake vrste neslaganja na Ovom svijetu, kao i spas od džehennemske vatre.

U vezi s tim Uzvišeni kaže:
“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji, i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.”

Društveno jedinstvo će biti postojano onda kada čestiti borci i Bogu pokorni vjernici u vrijeme opasnosti i razilaženja u mišljenju sačuvaju prisebnost i kada ponovnim potvrđivanjem zavjeta odanosti predvodniku islamskog društva pokažu svoje jedinstvo i slogu te onemoguće neprijatelju da prodre u muslimanske redove.

Na ovaj način će pripadnicima svoga društva utrti put uspjeha i pobjede kako bi se okoristili Božijom milošću na Ovom i Onom svijetu:
“Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradit će ih skorom pobjedom i bogatim plijenom koji će uzeti.”

Čestiti ljudi dobro znaju da prisega predvodniku islamskog društva predstavlja prisegu Bogu.
Uzvišeni Bog upozorava nevaljale ljude da kršenje zavjeta i kidanje ugovora s predvodnikom dovodi u opasnost postojanje njih samih I zajednice, kao što o tome kaže časni Kur’an:
“Oni koji su se zakleli na vjernost – zakleli su se, doista, na vjernost samom Allahu – Allahova ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekrši zakletvu krši je na svoju štetu.”

Izvor: “Vrline čestitih u Kur’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012