Držite se Kur’ana!
Držite se Kur’ana!

Držite se Kur’ana!


Kur’an Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur’an veličanstveni ti objavljujemo.[1]

A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?[2]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Kada vam stvari postanu neraspoznatljive poput mračne noći, prihvatite se Kur’ana. Zaista je Kur’an zagovornik čije je zagovaranje prihvaćeno, i protivnik čije je svjedočenje potvrđeno. Ko ga slijedi, odvest će ga u Džennet, a ko ga ostavi iza sebe, otjerat će ga u Džehennem.”[3]

Poslanik, s.a.v.a., nakon što mu je rečeno: “Tvoj će ummet ubrzo upasti u smutnju”, te bi upitan: “Koji je izlaz iz nje?”, reče:

“Časna Knjiga Božija, jer laž joj ne prilazi ni sprijeda ni straga, spuštena je od Mudrog, Hvaljenog. Ko god traži znanje mimo Kur’ana, Allah će ga odvesti u zabludu.”[4]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Držite se Kur’ana! Prihvatite ga za svoga vođu i predvodnika!”[5]

“Prednost Kur’ana u odnosu na ostale govore je poput prednosti Allaha u odnosu na Njegova stvorenja.”[6]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“I ukazao im se Slavljeni Allah u Svojoj Knjizi putem pokazivanja moći Svoje, a da Ga vidjeli nisu.”[7]

“Bojte se Boga! Bojte se Boga u vezi s Kur’anom! Neka vas niko ne pretekne u postupanju po njemu!”[8]

“Naučite Knjigu Allaha Uzvišenog – zaista je ona najljepši govor i najbolji savjet. Razumite je, jer ona je proljeće za srca, tražite lijek u njenom svjetlu, jer ona je lijek za ono što je u grudima i uljepšavajte njeno učenje, jer ona je najljepše kazivanje.”[9]

Imam Zejnu-l-Abidin mir s njim, je rekao:

“Kada bi pomrli svi ljudi od Istoka do Zapada, a da je Kur’an sa mnom, On mi ne bi dozvolio da osjetim strah od samoće.”[10]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 226.

[1] El-Hidžr, 87.

[2] El-Kamer, 17.

[3] Nevadiru-r-Ravendi, 21, 22.

[4] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/6/11.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 4029.

[6] El-Bihar, 92/19/18.

[7] Nehdžu-l-belaga, govor 147.

[8] Isto, pismo 47.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 150.

[10] El-Kafi, 2/602/13.