Dvojina (dual) – ألتثنية
Dvojina (dual) – ألتثنية

Dvojina (dual) – ألتثنية

Arapska imena razlikuju tri broja:

– jedninu (singular) – ألمفرد,

– dvojinu (dual) – ألتثنية i

– množinu (plural) – ألجمع.

Pri učenju riječi, prvo se upoznamo s njenim oblikom u jednini. Iz tog osnovnog oblika izvode se dvojina i množina.

Dualom se izražava dvojnost imena bez upotrebe broja dva. Dual je odlika arapskog jezika. U našem maternjem jeziku ovaj vid broja ne postoji.

Dual se tvori tako što se sa imena u jednini eliminiše nunacija i dodaju sljedeći nastavci:

– za nominativ – َانِ (āni)

– za genitiv i akuzativ – َيْنِ (ejni)

Određeni član ne utječe na dualne nastavke.

Primjeri:

Jednina

Izgovor

Značenje

بابٌ

bābun

vrata

مدرسةٌ

medresetun

škola

 

Dual – nominativ

Izgovor

Dual – genitiv i akuzativ

Izgovor

Značenje*

بابانِ

bābāni

بابَيْنِ

bābejni

dvoje vrata

مدرستانِ

medresetāni

مدرستَيْنِ

medresetejni

dvije škole

*Značenje je navedeno samo okvirno. Precizan prevod navedenih riječi u svakom pojedinom padežu zavisit će od njihove uloge u rečenici.

 

Ukoliko se ime završava na اءُ (āu) dualni nastavci su:

– za nominativ – وانِ (vāni)

– za genitiv i akuzativ – وَيْنِ (vejni)

Primjer:

Jednina

Izgovor

Značenje

صحراءُ

sahrāu

pustinja

 

Dual – nominativ

Izgovor

Dual – genitiv i akuzativ

Izgovor

Značenje*

صحراوانِ

sahrāvāni

صحراوَيْنِ

sahrāvejni

dvije pustinje

*Napomena za značenje je navedena gore.

Ukoliko se ime završava na َى (ā) dualni nastavci su:

– za nominativ – يانِ (jāni)

– za genitiv i akuzativ – يَيْنِ (jejni)

Primjer:

Jednina

Izgovor

Značenje

شكوَى

šekvā

žalba

 

Dual – nominativ

Izgovor

Dual – genitiv i akuzativ

Izgovor

Značenje*

شكويانِ

šekvejāni

شكويَيْنِ

šekvejejni

dvije žalbe

*Napomena za značenje je navedena gore.