Dvojnost svaku odbacujem
Dvojnost svaku odbacujem

Dvojnost svaku odbacujem

Dvojnost svaku odbacujem, oba svijeta jednim vidim,

Jednog tražim, Jednog znam, Jednog vidim, Njeg’ zazivam

On je Prvi i Posljednji, On je Jasni i Skriveni,

sem Njega, Onoga koji jeste, nikog drugog ne priznam. 

(Mevlana, Divani-Šems)