Džamija koju su sagradli licemjeri
Džamija koju su sagradli licemjeri

Džamija koju su sagradli licemjeri

Znamo da su se nevjernici stalno sukobljavali sa Muhammedom, a.s. Tako im pade na pamet da pokušaju napraviti razdor među muslimanima. Oni sagradiše džamiju i odoše kod Poslanika da mu kažu da oni ljudi koji žive daleko više ne moraju da se muče i da svaki dan prelaze toliki put kako bi obavili namaz jer sada mogu da dolaze u njihovu džamiju.

Oni su tako dobro glumili da bi čovjek povjerovao da su istinski vjernici i da stvarno žele dobro islamu. Čak pozvaše i Poslanika da posjeti njihovu džamiju. Poslanik u početku htjede da prihvati njihovu ponudu, ali Bog mu obznani da su licemjeri tu džamiju sagradili kako bi napravili razdor među muslimanima. Stoga ih Poslanik otjera iz džamije jasno im predočivši njihove namjere.

Sve to je posmatrao jedan čovjek koji je poznavao Poslanika kao najplemenitijeg i najboljeg čovjeka. Začudi ga tako naglo odbijanje  ljudi koji su za sebe tvrdili da su muslimani te se u njemu pojavi sumnja. On iste noći usni grozan san. Sanjao je da je ona džamija sagrađena  na blatu, a njene cigle su bile od nečisti. Tako mu u snu bi otkriveno da su oni koji su napravili tu džamiju zapravo dvolični munafici. 

Sutradan Poslanik naredi vjernicima da sruše džamiju koju su sagradili munafici i da mjesto na kome se nalazila pokriju pepelom. 

Uvijek valja imati na umu:  Kad lovac u zamku stavi malo hrane,  ne čini to zato što voli životinje! 

 

(Prema knjizi Kazivanja iz Mesnevije prepričala Amina Škrijelj, 12 godina)