Džini
Džini

Džini

Uzvišeni Allah, dž.š., zapovijeda Svome Poslaniku, s.a.v.s., da obavijesti svoj narod da su džini slušali učenje Kur‘ana, a.š., te su i povjerovali u njega, vjerujući u njegovu istinitost i prepustivši se njegovom vođenju.

O ovom događaju se prenosi sljedeće predanje: „Šejtani su se uplašili u noći kada su pojačanim intenzitetom letjele zvijezde padalice, te su došli Iblisu i ispričali mu svoju situaciju, na što im je on rekao: ‘Donesite mi iz svake zemlje pregršt prašine da je pomirišem’, što su i učinili. On ju je pomirisao i rekao: ‘Onaj kojeg tražite je u Mekki’, pa je poslao sedmericu džina sa zlim namjerama. Kada su došli u Mekku zatekli su poslanika Muhammeda, a.s., na kijamu u namazu u El-Mesdžidul-haramu kako uči Kur‘an, a.š. Primakli su mu se želeći čuti Kur‘an, pa su potom primili islam. Allah, dž.š., objavio je Muhammedu, a.s., kur’anske ajete u vezi sa ovim slučajem.“

Reci: „Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ‘Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali, (1) koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati, (2) a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta; (3) jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio, (4) a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore; (5) i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali; (6) i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti; (7)

Allah, dž.š., obavještava o džinima u vrijeme kada je poslao Svoga poslanika Muhammeda, a.s., i objavio mu Kur‘an, a.š. Jedan vid zaštite Kur‘ana jeste i to da su se nebesa napunila moćnom stražom, i čuvana su sa svih strana. Šejtani su protjerani sa svih mjesta na kojima su sjedili prije toga kako ne bi prisluškivali Kur‘an i dostavljali ga vračarima te da tako dođe do zbrke i da se ne raspoznaje ko govori istinu. Ovo je jedan vid Allahove, dž.š., blagodati i milosti prema Njegovim robovima, jedan vid čuvanja Njegove Knjige. Zbog toga su džinni kazali:

I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; (8) i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići; (9) i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro; (10)

Kroz dalji govor džina Allah, dž.š., obavještava ljude o džinskom svijetu:

A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih; (11) i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći; (12) i mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati; (13) i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali, (14) a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.'“ (15)

 

 

Izvor: Tefsir Ibn Kesir, skraćena verzija, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002, str. 1435-1436., prevod s arapskog: grupa prevodilaca