Sura En-Nas (Ljudi )
Sura En-Nas (Ljudi )

Sura En-Nas (Ljudi )

Sura En-Nas je 114. sura u Kur'anu. Ima šest ajeta i objavljena je u Mekki. Naziv je dobila po riječi „nas“, koja znači „ljudi“ ili „čovječanstvo“, a koja se u ovoj suri ponavlja pet puta.

Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.v.a., da je rekao:

Kad god čovjek zaboravi da misli na Boga, tada ga šejtan napada, a kada ga se ponovo sjeti, šejtan se povlači i čeka da čovjek ponovo zaboravi na svog Gospodara, kako bi se vratio i ponovo ga napao.

Svemogući Allah ovom kur'anskom surom podučava ljude da kod  Njega traže utočište od šejtanskih napada.

Tražimo utočište kod Allaha koji nas je stvorio i podučio onome što znamo! Tražimo zaštitu kod Gospodara koji nas je uputio na pravi put! Tražimo sklonište kod Boga kojem pripada vlast nad svim!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Reci: “Utičem se Gospodaru ljudi, (1) Vladaru ljudi, (2) Bogu ljudi, (3) od zla došaptavanja napasnika (šejtana), (4) koji došaptava u grudi ljudi, (5) od džina i ljudi!” (6)

Ukoliko još uvijek niste naučili ovu suru napamet nudimo vam malu pomoć putem sljedećeg video zapisa. Zapamtite, svaki novi naučen ajet iz Časnog Kur'ana predstavlja jedno ogromno bogatstvo kojem svi trebamo težiti!