Energijska efikasnost
Energijska efikasnost

Energijska efikasnost

Piše: MSc. Nihad HARBAŠ, dipl.ing.maš.

Voditelj projekata energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije –  CETEOR d.o.o Sarajevo


Razvoj poslovnih mogućnosti kroz direktive EU u oblasti energijske efikasnosti implementirane u zakonodavstvo FBiH u sektoru zgradarstva kroz energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Potrošnja energije na globalnom nivou bilježi konstantan rast. To se prije svega odnosi na posljednje decenije, a dodatni rast potrošnje energije predviđa se i u nadolazećem periodu.

S ekonomskog aspekta potrošača, činjenica da cijena energenata prati porast potrošnje energije veoma je nepovoljna, a kako je prisutna stalna tendencija rasta cijena energenata, više je nego razumno posvetiti veću pažnju mogućnostima uštede energije, a samim tim i smanjenju troškova.

S obzirom da se najveća potrošnja energije bilježi u sektoru zgradarstva (oko 40%), taj sektor predstavlja i najveći potencijal za uštede. Kako je problem  prevelike i neracionalne potrošnje energije, zatim nesigurnosti u njenoj opskrbi (kada su u pitanju uvozni enegenti), kao i stalni rast cijena energije i energenata, te rast potrošnje energije (prije svega za grijanje i hlađenje), postao sve značajniji, i može izazvati i druge probleme kao što su zagađivanje okoliša i izazivanje klimatskih promjena, zemlje EU su već uveliko krenule u njihovo rješavanje. Tako je jedan od mehanizama donošenje i usvajanja niza direktiva iz oblasti energije. Kako je zgradarstvo jedan od najznačajnih potrošača energije, integrisanje odredbi Direktive 2002/91/EC o energetskim karakteristikama zgrada  (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (EPBD)) u zakonodavstvo, je od izuzetne važnosti za ublažavanje navedenih problema. Ovo nije način koji će rješiti navedene probleme, ali jeste jedan od načina za njihovo ublažavanje. Sam pristup navedenoj Direktivi, kroz njene odredbe, definiše primjenu metodologije za izračunavanje energetske potrošnje zgrada uz poštovanje lokalnih klimatskih uslova. Ova metodolgija, uz određene izuzetke, jednaka je za sve zemlje EU. Tako se kroz njenu implementaciju, zemlje obavezuju na određivanje standarda minimalne energetske potrošnje za nove zgrade i značajne (u definisam procentu) obnove starih zgrada, kao i za uvođenje sistema energetske certifikacije zgrada, te redovne inspekcije kotlova i sistema klimatizacije. Ova Direktiva doživjela je svoju novelaciju 2010. godine koja je usvojena sa strožijim zahtjevima vezanim za energetska svojstva zgrada.

Kako energijska efikasnost sve više dobija na značaju u EU, tako je i u BiH zahvaljujući  setu podzakonskih akata donešenih 2009. i 2010. godine od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ta oblast postala neizbježna. Naime,  Federalno ministarstvo prostornog uređenja je prema odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, pokrenulo izradu nove generacije pravilnika iz oblasti fizike zgrade, odnosno energijske efikasnosti. Pravilnici su u potpunosti usklađeni sa EU direktivama i standardima, a novi pristup proračunima predstavlja, u određenoj mjeri, izmjenu dosadašnje filozofije. Tako su kroz te pravilnike definisane specifičnosti projektovanja u pogledu energijskih karakteristika objekata, načini provođenja energetskih pregleda objekata, te osnovni uslovi za lica koja će te preglede, kao i samu certifikaciju objekata, obavljati.

Obavezom posjedovanje energetskog certifikata stambenih i nestambenih zgrada, kreirano je novo zanimanje – energetski certifikator.

Mogućnost izdavanja energetskih certifikata imaju lica koja uspješno završe Program osposobljavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekta  i dobiju ovlaštenja od strane nadležnog ministarstva.

 

                           

 PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

CETEOR d.o.o. Sarajevo, odlukom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja od 31.12.2010. (Rješenjem br. 02/10), registrovan je kao

Nosioc Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata.

Do sada je uspješno relizovano 17 obuka Programa osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekta

 

        Osposobljeno 350 energetskih certifikatora 

Federalno Ministarstvo prostornog uređenja je prema odredbama člana 81. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH pokrenulo izradu nove generacije pravilnika iz oblasti fizike zgrade, odnosno energetske efikasnosti. Implementirajući osnovne odredbe Direktive 2002/91 o energetskim svojstvima zgrada, ovim Pravilnicima uvode se obaveze energetskog pregleda i certificiranja objekata kao i nova filozofija i pristup proračunima. Shodno metodologiji i uslovima propisanim Pravilnikom o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata, obuka u trajanju od po 40 sati po Modulu neophodna je licima koja će provoditi energetske preglede i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih objekata sa jednostavnim tehničkim sistemom (MODUL 1) i/ili sa složenim tehničkim sistemom (MODUL 2).

Kako bi se polaznicima Programa osposobljavanja obezbjedila što adekvatnija obuka, pored osoblja CETEOR-a, predavači su i priznati profesori i stručnjaci sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli,  Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te projektanti i proizvođači EE opreme. 

Pored sadržaja obuke definisanog Pravilnikom, upriličeno je i praktično obavljanje energetskog pregleda i certificiranja objekata, te prezentovanje primjera iz prakse. Također, polaznici imaju priliku da se upoznaju sa mjernim uređajima koji se koriste u svrhu energetskih pregleda i ocjene energetske efikasnosti. Polaznici programa također se upoznaju sa savremenim software-om koji se koristi kod energetskog pregleda i certificiranja objekata, te imaju jedinstvenu priliku da budu obučeni za rad sa istim od strane autora ovog software-a. 

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, polaznik Programa obuke stiče pravo polaganja ispita pred Stručnim odborom Federalnog Ministarstva prostornog uređenja, po čijem uspješnom ishodu Ministarstvo izdaje ovlaštenje, odnosno Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja.

Više informacija o Programu osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima (MODUL 1 i MODUL 2) i ostalim uslovima možete naći na:

 

www.ceteor.ba, certificiranje@ceteor.baOva e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

„Topal Osman Paše“ 32B, 71000 Sarajevo;

tel: (033) 563 580, fax: (033) 205 725

CETEOR d.o.o. Sarajevo