Ergotest
Ergotest

Ergotest


Ergometrijsko testiranje je neinvazivni pregled kojim se ispituje funkcionalna sposobnost pacijenta (i njegovog srca), kao i test za prikaz ishemijskih zona na srcu pomoću elektrokardiografskog (EKG) zapisa. Ergometrija se izvodi po specifičnom protokolu.

Ergotest je simulacija hodanja uzbrdo, tačno određenom brzinom, i pod tačno određenim nagibom. Pacijent hoda po pokretnoj traci, a povezan je na EKG elektrode. Za vrijeme testa ljekar koji vrši pregled prati EKG zapis i na osnovu njega detektira znake ishemije (smanjenog dotoka kisika krvlju do srčanog mišića), pojavu aritmija itd. Također, cijelo vrijeme testa prati se i arterijski krvni tlak/pritisak. Po potrebi, test se u bilo kojem momentu može prekinuti. Za svakog pacijenta, na osnovu spola, starosti, tjelesne visine i težine, postoji očekivano opterećenje, izaženo u metaboličkim jedinicama (Met). Svaki programirani stupanj opterećenja tokom testa traje po tri minute. Nakon svakog završenog stupnja, traka za hodanje ubrza na tačno određenu novu brzinu, te pacijent, prateći je, i sam hoda brže. Osim što ubrza, povećava se i nagib trake za hodanje, što simulira hodanje uz strmiji uspon. Tokom testa, pacijent će izvijestiti ljekara u slučaju da osjeti neke tegobe, tipa bola u prsima, gušenja, vrtoglavice, omaglice, izrazitog zamora, mučnine itd. Nakon što ljekar ocijeni da su dostignuti određeni kriteriji za završetak testa, traka će biti usporena, a potom i zaustavljena.

Nakon zaustavljanja trake, pacijent sjeda ili legne, te se i u fazi odmora prati EKG zapis. Time se test završava. Po završenom testu, ljekar ga proglašava pozitivnim (patološkim), negativnim (normalnim), graničnim, suspektnim (sumnjivim) na koronarnu ishemiju itd. Na osnovu testa daje se preporuka za nastavak liječenja ili druge dijagnostičke procedure.

Ergotest se može raditi na pokretnoj traci ili na bicikl-ergometru. Simulacija napora hodanjem na traci je vjerodostojnija simulacija napora od one bicikl-ergometrom.

 

Izvor: kardiocentar.com