Forgive Me – Oprosti mi
Forgive Me – Oprosti mi

Forgive Me – Oprosti mi

Izvođač: Ahmed Bukhatir


Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.   (Kur'an, En-Nahl:18.)