Glavobolja
Glavobolja

Glavobolja


Sahl ibn Ahmed je prenio od Ali ibn Numana, od ibn Musakana, od Abdurahmana al-Qusayra, od Ebu Džafera al-Baqira, mir neka je na nj, koji je rekao:

Ko god pati od glavobolje, neka stavi svoju ruku na čelo i neka kaže sedam puta: „Tražim utočište kod Allaha, u čijoj moći je sve ono što je na kopnu i na moru, na Nebesima i na Zemlji, Onoga koji sve čuje i koji sve zna.“ Nakon toga bit će oslobođen bolova.

Haris abu Ajub al-Džurijani prenio je od Muhammeda ibn Abu Nasra, od Sa'laba, od Amr ibn Yezid al-Sayqala, od Džafera  ibn Muhammeda ibn Ali ibn Huseina ibn Ali ibn Ebu Taliba, mir neka je na nj, da je rekao:

Požalio sam mu se na glavobolju i na moje danonoćne  tegobe s njom. A on (Džafer ibn Muhammed) je rekao: „Stavi svoju ruku na čelo i prouči sedam puta: U ime Allaha, sa čijim  imenom ništa ne može nauditi na Nebesima ni na Zemlji, On sve čuje i sve zna. O Allahu,

tražim utočište kod Tebe od nesreća od kojih je tražio Tvoju zaštitu Muhammed, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu. Bol će se povući zahvaljujući moći Uzvišenog Allaha.”

Abdullah  ibn  Bistam je prenio od  Ishaka ibn Ibrahima od Abu Hasana al-Askerija, mir neka je na nj, da je on (Ishak) rekao:

Bio sam sa njim (imamom Askerijom), kada mu se jedan od naše braće požalio: „O, sine  Allahova  Poslanika, moja porodica  trpi velike muke od ove proklete bolesti.“ On je upitao:  „A kakva je to bolest?“ Čovjek je odgovorio: „Glavobolja.“ On reče: „Uzmi čašu vode i prouči na nju: Zar ne znaju nevjernici da su Nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?  (Kur'an 21:30) Potom to popijte i onda nećete imati više poteškoća sa bolešću, voljom Uzvišenog Allaha.“

 

 

Izvor: Imam Džafer es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija Mulla Sadra, Sarajevo, 2004., prevod s engleskog: Ibrahim Avdić, str. 34-35.