Hadisi o odlikama Kura'ana
Hadisi o odlikama Kura'ana

Hadisi o odlikama Kura'ana

1.Kako je objava silazila i šta je prvo objavljeno

1806. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

                „Svakom vjerovjesniku je dato ono (mudžiza) zbog čega je povjerovao njegov narod. Ono što je meni dato je Objava koju mi je Allah dostavio, pa se nadam da ću među njima na Sudnjem danu imati najviše sljedbenika“

1807. Enes ibn Malik, r.a., kaže da je Allah Uzvišeni konstantno dostavljao Svome Poslaniku, s.a.v.s., objavu sve do njegove smrti. Pred samu smrt mu je najviše objavio, a nakon toga je Božiji Poslanik, s.a.v.s., preselio.

2.Džibril je učio Kur'an Vjerovjesniku, s.a.v.s.

1809. Fatima, r.a., priča:

                – U povjerenju mi je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao.

                „Džibril mi je svake godine učio Kur'an i preslušavo me, a ove godine mi ga je proučio dvaput, što vidim kao predznak smrtnoga časa.“

1810. Ibn Mes'ud, r.a., je rekao:

                – Tako mi Allaha, direktno iz usta Božijeg Poslanika, s.a.v.s., sam naučio preko sedamdeset sura.

3.Spuštanje smiraja i meleka kod učenja Kur'ana

1815. Usejd ibn Hudajr, r.a., priča da su se jedne noći dok je on učio suru El-Bekare, a konj mu pored njega bio vezan, ostali konji uzbudili. Kada je prestao učiti i oni su se smirili. Nastavio je učiti i konji su se ponovo uzbudili. Ponovo je ušutio pa su se i konji ušutjeli. Ponovo je počeo učiti i ponovo su se konji uzbudili. Tada je presta jer je njegov sin Jahja bio blizu konja pa se prepao da ga ne povrijede. Kada ga je uzeo, podigao je glavu ka nebu, ali ga skoro nije vidio. Sutradan je to ispričao Vjerovjesniku, s.a.v.s., koji mu je rekao:

                „Uči, Ibn Hudajre! Uči, Ibn Hudajre!“

– Poboja sam se božiji Poslaniče – reče – da mi ne pregaze Jahjaa, jer im je bio blizu. Podigao sam glavu i pošao prema njemu. Kada sam podigao pogled ka nebu vidio sam nešto slično oblaku u kome je nešto poput svjetiljki. Zatim se to izgubilo tako da ga više nisam vidio.

               „Znaš li šta je to bilo?“ – reče Allahov Poslanik.

– Ne znam.

„To su meleki koji su se spustili zbog tvoga glasa. Da si nastavio učiti, osvanuli bi, ljudi bi ih vidjeli i oni se od njih ne bi krili“, reče Allahov Poslanik, s.a.v.s.

Izvor: Buharijina zbirka hadisa, prevod sa arapskog: Mehmedalija Hadžić,  IC El-Kalem, Sarajevo 2004.g.