Hadisi o pobožnosti
Hadisi o pobožnosti

Hadisi o pobožnosti

Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka stvar ima svoj temelj, a temelj vjerovanja je pobožnost.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Temelj vjere je pobožnost.”[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “ Vaša najbolja vjera je pobožnost.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Nema bolje tvrđave od pobožnosti.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Pobožnost je štit.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Ko nas voli, radit će kako mi radimo, i pomoći će se pobožnošću, jer pobožnost je ono najbolje čime se može pomoći i u dunjalučkim i u ahiretskim stvarima.”[6]

Imam Bakir, mir s njim: “Najteži ibadet je pobožnost.”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Budite pobožni jer je to vjera koju slijedimo, njome služimo Allahu i želimo je takvu svojim prijateljima.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Nije od nas – i nema vrijednosti – onaj ko živi u gradu od sto hiljada ili više ljudi, a da u njemu ima neko pobožniji od njega.”[9]

Plod pobožnosti

Imam Ali, mir s njim: “Plod pobožnosti je ispravnost duše i vjere.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Pobožnost je prepreka za činjenje zabranjenih djela.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Pobožnost je temelj bogobojaznosti.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Budite bogobojazni i čuvajte svoju vjeru pobožnošću!”[13]

 [1] Kenzu-l-‘ummal, 7284

[2] Isto, 7300.

[3] El-Bihar, 70/304/18.

[4] Nehdžu-l-belaga, mudrost 371.

[5] Isto, mudrost 4.

[6] El-Bihar, 70/306/30.

[7] El-Kafi, 2/77/5.

[8] Emali-t-Tusi, 281/544.

[9] El-Kafi, 2/78/10.

[10] Gureru-l-hikem, 4636.

[11] Isto, 1436.

[12] Isto, 1107.

[13] El-Kafi, 2/76/2.