Hadisi o srcu
Hadisi o srcu

Hadisi o srcu

Priredio: Muhammedi Rey Šehri

Srce

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., na Zemlji ima zdjele. Znajte, te su zdjele srca. Najomiljenija srca kod Allaha svevišnjeg su najmilostivija, najčistija i najčvršća: najmilostivija za braću, najčistija od grijeha i najčvršća na Putu Božijem.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., ne gleda ni u vaša lica, ni u vaše imetke, već u vaša srca i vaša djela.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Srce je knjiga vida.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Srca su zdjele, od kojih je najbolja ona koja najbolje čuva.”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Mjesto razuma je mozak, a osornosti i milosti je srce.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Položaj srca u tijelu je poput položaja Imama među ljudima.”[6]

7. Imam Dževad, mir s njim: “Srčana namjera prema Allahu, dž.š., djelotvornija je od naprezanja organa djelima.”[7]

Očuvanost srca

I ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti. Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, osim onoga koji Allahu srca sačuvana dođe.[8]

8. Isa, a.s.: “Kada strasti ne bi razdirale srca, kada ih pohlepa ne bi zaprljala i kada ih blagodat ne bi otvrdnula, ubrzo bi postala zdjelama mudrosti.”[9]

9. Imam Ali, mir s njim: “Neće ti srce biti zdravo sve dok god ne budeš volio vjernicima ono što voliš sebi.”[10]

10. Imam Hasan, mir s njim: “Najočuvanije je ono srce koje je čisto od sumnji.”[11]

11. Imam Bakir, mir s njim: “Nema znanja kao što je traženje ispravnosti, i nema ispravnosti kao što je ispravnost srca.”[12]

 

Izvor: Mjera mudrosti, svezak 4, sa arapskog preveo Ertan Basarik, Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Džami‘atu-l-Mustafa el-‘alemijje, Sarajevo, 1443/2012, str.4.[1] Kenzu-l-‘ummal, 1225.

[2] Emali-t-Tusi, 536/1162.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 409.

[4] Isto, mudrost 147.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 371.

[6] ‘Ilelu-š-šerai‘, 109/8.

[7] Ed-Durretu-l-bahire, 39.

[8] Eš-Šu‘ara, 87-89.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 504.

[10] El-Bihar, 78/8/64.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, 235. 12 El-Bihar, 78/164/1.

[12] El-Bihar, 78/164/1.