Hadisi o vrijednosti oprosta
Hadisi o vrijednosti oprosta

Hadisi o vrijednosti oprosta

Naknada za nepravdu jeste nepravda poput nje, a onaj koji oprosti i izmiri se, pa nagrada mu je u Allaha; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine.[1]

Oni koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine.[2]

852. Poslanik, s.a.v.a.: “Uvijek kada vam dođe srdžba odagnajte je oprostom. Zaista će na Sudnjem danu pozvati pozivač: ‘Neka ustanu oni čija je nagrada kod Allaha’, pa će ustati samo oni koji su opraštali. Zar niste čuli riječi Allaha Uzvišenog: A onaj koji oprosti i izmiri se, pa nagrada mu je u Allaha.”[3]

853. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah mnogo oprašta i voli oprost.”[4]

854. Poslanik, s.a.v.a.: “Opraštajte! Zaista oprost uvećava čast vjernicima. Zato, opraštajte jedni drugima, uzdići će vas Allah!”[5]

855. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko mnogo oprašta, produžuje mu se život.”[6]

856. Poslanik, s.a.v.a.: “Prelazite preko posrtaja grješnih ljudi, Allah će vas zbog toga sačuvati od zle sudbine!”[7]

857. Imam Bakir, mir s njim: “Pokajanje potaknuto oprostom vrjednije je i lakše od pokajanja usljed kažnjavanja.”[8]

858. Imam Sadik, mir s njim: “Tri su ćudoredna postupanja koja su i dunjalučka i ahiretska: oprost onome koji ti je nanio nepravdu, stupanje u doticaj s onim što je s tobom prekinuo vezu i strpljivo podnošenje kada se prema tebi postupa sa neznanjem.”[9]

Izvor: Mjera mudrosti, svezak 4, sa arapskog preveo Ertan Basarik, Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Džami‘atu-l-Mustafa el-‘alemijje, Sarajevo, 1443/2012, str.4.[1] Eš-Šura, 40

[2] Ali ‘Imran, 134.

[3] A‘lamu-d-din, 337

[4] Kenzu-l-‘ummal, 7005

[5] El-Kafi, 2/108/3.

[6] A‘lamu-d-din, 315.

[7] Tenbihu-l-havatir, 2/120.

[8] El-Kafi, 2/108/6.

[9] Isto, 2/107/3.