Hadisi o vrijednosti rada i dobrih djela
Hadisi o vrijednosti rada i dobrih djela

Hadisi o vrijednosti rada i dobrih djela

– Allahu najdraže djelo je ono na kojem se ustraje, makar bilo i malehno.

– Najbolja sadaka je vodom napojiti žedne.

– Pomažite sebi u ostvarivanju vaših želja i potreba tako što ćete ih držati u tajnosti (sakrivati). Jer, ko god uživa kakvu blagodat, uvijek ima nekoga ko mu na tome zavidi.

– Radite i ne prepuštajte se stihiji, jer svakome je olakšano ono što je određeno. (Svaki je čovjek pripremljen da s lahkoćom obavlja onaj posao koji mu je predodređen.)

– Onaj koji je izašao iz kuće žureći da zaradi i nahrani svoju malu djecu, on je na Allahovom putu. Ako je krenuo da radi, htijući da nahrani i izdržava svoje stare i iznemogle roditelje, i u tom slučaju je na Allahovom putu. Ako je pak požurio da zaradi za sebe, da ne bi bio ovisan od drugih, i tada je na Allahovom putu. Ali, ako je krenuo da zarađuje iz licemjernih pobuda, iz gordosti prema drugima, u tom slučaju on je na putu šejtana.

– Najbolje čime se hranite je ono što ste sami zaradili. I vaša djeca su vaša zarada.

– Allah dž. š. je odredio dobra i loša djela, a zatim je objasnio šta je dobro, a šta zlo. Pa ko odluči (htjedne) da učini dobro djelo, pa ga ne učini (nešto ga spriječi), Allah će mu za to pisati jedno potpuno dobro djelo (kao da ga je i učinio). A ako ga odluči učiniti i učini ga, Allah će mu za njega upisati deset dobrih djela, sedamsto puta više, ili još mnogo puta više od toga. Ako odluči (htjedne) da učini neko ružno djelo, pa ga ne učini, Allah će mu za to pisati jedno dobro djelo. A ako odluči da ga učini, pa ga i učini, Allah će mu pisati jedno loše dijelo. Kod Allaha neće propasti osim onaj koji sam sebe, zaista, upropasti.

– Allah dž. š. prima samo ona djela koja su učinjena isključivo radi Njega (u Njegovo ime) i radi Njegovoga zadovoljstva.

– Allah dž. š. ne gleda vaš izgled (vanjski lik), niti vaše imetke i bogastvo, nego gleda vaša srca (bogobojaznost i iman) i vaša djela.

– Uzvišeni Allah će reći na Sudnjem danu:
,,Čovječe! Ja sam se razbolio, a ti Me nisi obišao!”
Čovjek će odgovoriti:
,,Kako da Te obiđem, a Ti si Gospodar svjetova?”
Allah će mu reći:
,,Zar ti nisi znao da je onaj Moj rob bio bolestan, a ti ga nisi obišao? Znaš li ti, da si toga čovjeka posjetio, našao bi Mene kod njega? Čovječe! Tražio sam od tebe da Me nahraniš, a ti Me nisi nahranio.”
Čovjek će odgovoriti:
,,Gospodaru moj, kako da Te nahranim, a Ti si Gospodar svjetova?”
Allah će mu odgovoriti:
,,Nisi li ti znao da je onaj Moj rob (bio gladan i) tražio od tebe da ga nahraniš, a ti ga nisi nahranio. Znaš li ti, da si tada Moga roba nahranio, da bi to sada našao kod Mene? Čovječe! Tražio sam od tebe da Me napojiš, a ti Me nisi napojio!”
Čovjek će odgovoriti:
,,Gospodaru moj, kako da Te napojim, a Ti si Gospodar svjetova?
Allah će mu odgovoriti:
,,Tražio je od tebe vode onaj moj rob, a ti ga nisi napojio. Znaš li ti da si tada tog Moga roba napojio (i ugasio mu žeđ), da bi to sada sigurno našao kod Mene? ”

– Isplatite radniku – najamniku zaradu prije nego se njegov znoj osuši.

– Kada čovjek, idući putem, naiđe na bodljikavu granu, pa je ukloni s puta, Allah će mu na tome biti zahvalan (primit će mu to dobro djelo) i oprostiti mu (grijehe).

– Onaj koji upućuje na dobro (hajr) je kao i onaj koji ga čini.

– Onaj koji pomaže nemoćnim udovicama i siromasima je kao mudžahid na Allahovom putu, ili onaj koji noću klanja (nafilu), a danju posti.

– Za sedam stvari će Allahovom robu pristizati (teći) nagrada, a on je mrtav u svome kaburu:
    – ko drugoga nečemu poduči;
    – ko (u neko mjesto) provede tekuću vodu (rijeku);
    – ko iskopa bunar;
    – ko zasadi drvo (palmu);
    – ko sagradi džamiju;
    – ko iza sebe (u nasljedstvo) ostavi Mushaf (da se iz njega uči) i
    – ko iza sebe ostavi dijete koje će traži oprosta za njega nakon njegove smrti (jer ga je on tako podučio i odgojio).

– Najbolja zarada je zarada vlastitom rukom, ukoliko je na pošten način zarađena.

– Činjenje dobrih djela čuva čovjeka od posljedica zla.

– Bolje svakome od vas da porani, uzme uže i ode u šumu pa donese breme drva, da ga proda, te tako Allah dž. š. sačuva njegov obraz i dostojanstvo, nego da traži od svijeta (ljudi), bez obzira dali mu oni ili ne dali.

– Rekao mi je melek Džibril: ,,Muhammede! Živi kako hoćeš – umrijet ćeš. Voli koga hoćeš – rastat ćeš se s njim. Radi šta hoćeš – srest ćeš se s tim. (Dočekat će te na Sudnjem danu.)

– Sveži (devu), pa se onda pouzdaj i osloni na Allaha.

– Kada vam neko učini kakvo djelo, uzvratite mu (nagradite ga), a ako niste u mogućnosti učite dovu za njega.

– Ko od vas vidi neko ružno djelo (da se radi) neka ga spriječi (promjeni) rukom, a ako ne mogne (na taj način), onda jezikom, a ako ni tako ne mogne, onda srcem (neka ga prezire). A to je najslabiji vid imana.

– Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka čini dobro svome komšiji; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka počasti svoga gosta; ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti.

– Došao čovjek Poslaniku, s.a.v.s., i rekao mu: ,,Allahov Poslaniče, uputi me na takvo djelo zbog kojeg će me, ako ga učinim, (za) voljeti i Allah i ljudi.” Na to mu Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ,,Ne budi pohlepan za ovim svijetom (budi skroman prema dunjalučkim stvarima), pa će te Allah voljeti, i ne žudi za (tj. budi skoman prema) onim što je u rukama drugih (ljudi, pa će te svijet voljeti. ”

– ,,Hoćete li da vas obavijestim o nečemu što je bolje od (stepena) dobrovoljnog posta, namaza i sadake?”, upita Poslanik, s.a.v.s., ashabe.
,,Hoćemo, Božiji Poslaniče ”, odogovoriše.
,,Izmirivanje zavađenih. Jer nered i zlo koje iz svađe nastaju su kao britva (koja uništava vjeru).”

Iz knjige: “Ovako je govorio Resulullah’’,  Sujutijeva zbirka hasen i sahih hadisa