Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (‘Abese)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (‘Abese)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (‘Abese)

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Kada vam stvari postanu poput mračne noći neraspoznatljive, držite se Kur'ana. Zaista, Kur'an je zagovornik, čije zagovaranje je prihvaćeno, i protivnik, čije svedočenje je potvrđeno, ko ga slijedi odvest će ga u džennet, a ko ga stavi iza sebe otjerat će ga u džehennem.

(Mjera mudrosti 2)