Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Burūdž)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Burūdž)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Burūdž)

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao:

Kad god se u džamiji sakupi grupa mu’mina s ciljem da uče i proučavaju Kur’an, Allah će im pomoći, milost na njih spustiti, meleki će ih okružiti i Allah će ih pohvaliti bliskim  stvorenjima. Koga ne uzdigne njegovo djelo, ne može ga izdići ni njegovo porijeklo.

(Muslim)